Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
396

I C 485/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 485/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa G. K. (1) i P. K. (1) przeciwko Ł. S. (1) o ochronę służebności i zakaz naruszeń I Oddala powództwo. II Zasądza od powodów G. K. (1) i P. K. (1) solidarnie na rzecz pozwanego Ł. S. (1) kwotę 257 zł
Czytaj więcej»

I C 531/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-06-03

Data publikacji: 2019-09-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 531/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: sekretarz sądowy Monika Wróbel po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. W. , PESEL (...) , kwotę 26.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiems
Czytaj więcej»

I C 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-06-13

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 763/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant : Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) w W. na rzecz powódki S. S. PESEL (...) kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną
Czytaj więcej»

I C 771/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 771/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) w W. o zapłatę kwoty 14.933,05 zł I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 14933,05 zł (czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 05/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 808/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 808/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. W. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo. II odstępuje od obciążania małoletniej powódki L. W. kosztami procesu poniesionymi przez
Czytaj więcej»

I C 825/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 825/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko G. P. o zapłatę kwoty 462,65 zł o d d a l a p o w ó d z t w o . Sygn. akt I C 825/15 (upr.) UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 listopada 2015 r. Strona pow
Czytaj więcej»

I C 895/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 895/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. sprawy z powództwa N. D. przeciwko Towarzystwu (...) '' S.A. w W. o zapłatę kwoty 12000 zł I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) '' S.A. w W. na rzecz powódki N. D. kwotę 2600 zł (dwa tysiące sześćset złotych) z ustawowymi odsetkami płatnym
Czytaj więcej»

I C 976/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-05-15

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 976/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: Oktawia Ginalska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 5.100 zł I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda B. S. kwotę 3.600,00 zł (
Czytaj więcej»

I C 978/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 978/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. L. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę kwoty 5.473,40 zł I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. kwotę
Czytaj więcej»

I C 989/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 989/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 2.619,90 zł I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 2.379,68 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt
Czytaj więcej»