Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
358

IV U 378/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 100%

Sygn. akt IV.U 378/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie Wydział IV w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Starzychowicz - Świerczek Protokolant: Sylwia Fajkiel po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 r. w Krośnie sprawy z wniosku D. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania D. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z dnia 6
Czytaj więcej»

I C 562/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 562/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tamara Piechnik Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Łopatkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą we W. przeciwko S. P. o zapłatę kwoty 1.254,36 zł I. oddala powództwo II. zasądza od pozwanego S. P. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą we W. 227,00 zł (dwieście dwad
Czytaj więcej»

I C 566/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 566/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. sprawy z powództwa K. C. i P. C. przeciwko Towarzystwu (...) . w S. o zapłatę kwoty 12 118 zł I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od powodów K. C. i P. C. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) w S. kwotę 2617,12 zł (dwa tysiące sześćset s
Czytaj więcej»

I C 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-06-13

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 763/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant : Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) w W. na rzecz powódki S. S. PESEL (...) kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną
Czytaj więcej»

I C 825/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 825/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko G. P. o zapłatę kwoty 462,65 zł o d d a l a p o w ó d z t w o . Sygn. akt I C 825/15 (upr.) UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 listopada 2015 r. Strona pow
Czytaj więcej»

I C 808/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 808/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. W. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo. II odstępuje od obciążania małoletniej powódki L. W. kosztami procesu poniesionymi przez
Czytaj więcej»

I C 864/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 864/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016r. r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa A. W. (1) przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda A. W. (1) kwotę 10.682,58 zł (dziesięć tysięcy sześćset osiem
Czytaj więcej»

I C 895/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 895/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. sprawy z powództwa N. D. przeciwko Towarzystwu (...) '' S.A. w W. o zapłatę kwoty 12000 zł I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) '' S.A. w W. na rzecz powódki N. D. kwotę 2600 zł (dwa tysiące sześćset złotych) z ustawowymi odsetkami płatnym
Czytaj więcej»

I C 945/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-09-26

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 945/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. sprawy z powództwa W. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) przeciwko (...) w (...) o zapłatę kwoty 11.983 zł I zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz powoda W. G. prowadzącego dzia
Czytaj więcej»

I C 973/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 973/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 1.550,34 zł I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 1 550,34 z
Czytaj więcej»