Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
344

I C 1481/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1481/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Krośnie na rozprawie z powództwa B. P. przeciwko (...) SA w Ł. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki B. P. , PESEL (...) , tytułem zadośćuczynienia kwotę 15.600,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset złotych) z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 1501/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1501/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę kwoty 7 139,30 zł. I zasądza od strony p
Czytaj więcej»

I C 1543/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1543/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) SA w W. o zapłatę kwoty 3.000 zł I oddala powództwo. II nie obciąża powoda W. C. kosztami procesu. III nieuiszczoną czę
Czytaj więcej»

I C 1547/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-03-01

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1547/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2019 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko J. L. roszczenia o zachowek I zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powoda K. L. kwotę 40.623.50 zł (czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote pięćdzie
Czytaj więcej»

I C 1554/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1554/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa M. O. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. O. (1) kwoty: 1 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 1558/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1558/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: Karina Dębiec po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko R. C. o ochronę własności I oddala powództwo. II kosztami procesu, w tym kosztami opinii biegłych geodety S. R. (1) i geologa J. W. , obciąża powódkę B. Z. i w związku z tym zasąd
Czytaj więcej»

I C 1571/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-14

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1571/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: Marcin Żywiec po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od stron pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. W. (1) kwotę 48.000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnieni
Czytaj więcej»

I C 1588/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1588/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa G. M. , A. M. przeciwko D. K. (1) o ochronę naruszonego posiadania I nakazuje pozwanej D. K. (1) przywrócenie powodom G. M. i A. M. posiadania działki nr (...) o powierzchni 0,1496 h
Czytaj więcej»

I C 1633/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1633/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. sprawy z powództwa E. L. przeciwko Towarzystwu (...) '' S.A. w W. o zapłatę kwoty 30000 zł I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) '' S.A. w W. na rzecz powódki E. L. kwotę 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami płatnym
Czytaj więcej»

I C 1681/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-09-07

Data publikacji: 2016-12-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1681/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 07 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę kwoty 6 620,00 zł I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda Ł. K. kwotę 5 540,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieś
Czytaj więcej»