Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
410

II K 468/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2019-02-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 468/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2018r. Sąd Rejonowy w Krośnie, II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Monika Kordyś Protokolant Dagmara Maślanka po rozpoznaniu w dniach: 03.07.2018r. i 25.07.2018r., 12.09.2018r., sprawy karnej R. B. ( B. ) , c. E. i M. z d. P. , ur. (...) w K. O. , zam. R. , ul. (...) , oskarżonej o to, że: I. w dniu 5 marca 2009 r. w I. , woj. (...) , działając zamiarem bezpośrednim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
Czytaj więcej»

II K 534/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2020-02-19

Data publikacji: 2020-10-06

trafność 100%

K. , dnia 19 lutego 2020 r. Sygn. akt II K 534/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny , w składzie: Przewodniczący: Sędzia Paweł Gonet Protokolant: Alicja Wacławik po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 r. sprawy karnej: R. P. - s. W. i M. z d. P. , urodz. (...) (...) w K. , zam. (...) oskarżonego o to, że: W okresie do 16 września 2018r. do 15 marca 2019 r., w m. J. pow. (...) , woj. (...) uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy wyroku Sądu
Czytaj więcej»

II K 546/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2018-12-03

trafność 100%

Sygn. akt II K 546/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 czerwca 2018 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony M. W. był Prezesem Zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. . Wymieniona Spółka zarejestrowana była w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (...) . Na mocy umowy dzierżawy powierzchni z dnia 31 maja 2015 r., (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. wydzierżawiła od D. J. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...) z siedzibą w K. , część jego lokalu położonego w
Czytaj więcej»

II K 547/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-08-23

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 547/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Krośnie, II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Monika Kordyś Protokolant Dagmara Maślanka po rozpoznaniu w dniu 23.08.2016r., sprawy karnej W. M. , s. S. i A. z d. C. , ur. (...) w K. , zam. (...) , oskarżonego o to, że: w dniu 14 maja 2016r. w miejscowości (...) woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (0,89 mg/l, 0,86 mg/l i 0,85 mg/l) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym m-k
Czytaj więcej»

II K 627/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2018-01-31

trafność 100%

Sygn. akt II K 627/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Piotr Wojtowicz Protokolant Edyta Sieniawska w obecności oskarżyciela publicznego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie – P. T. po rozpoznaniu w dniu 02 października 2017 r. sprawy karnej M. J. (1) s. J. i B. z d. W. , ur. (...) w S. , zam. L. (...) skazanego prawomocnymi wyrokami 1 Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 08 m
Czytaj więcej»

II K 675/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Sygn. akt II K 675/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017r. Sąd Rejonowy w Krośnie, II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Monika Kordyś Protokolant Dagmara Maślanka w obecności oskarżyciela Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie P. M. po rozpoznaniu w dniu 13.10.2017r., sprawy karnej A. K. , s. A. i I. z d. G. , ur. (...) w K. , zam. K. (...) oskarżonego o to, że: I. w dniu 25 czerwca 2017r. na drodze publicznej w miejscowości K. , woj. (...) , umyś
Czytaj więcej»

IV P 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt IV P 22/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział (...) i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Krośnie sprawy z powództwa W. M. przeciwko (...) Urząd (...) w (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Urząd (...) w (...) na rzecz powoda W. M. kwotę 15 645 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych) z ust
Czytaj więcej»

IV P 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Sygn. akt IV P 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Ławnicy: A. K. , S. W. Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. w Krośnie sprawy z powództwa R. J. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powoda R. J. na rzecz pozwanego (...) Spółka Akcyjna w K. kwotę 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści
Czytaj więcej»

IV P 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Sygn. akt IV P-upr 26/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Krośnie sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w (...) o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powoda R. R. na rzecz pozwanego (...) Spółka Akcyjna w (...) kwotę 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) – ty
Czytaj więcej»

IV P 34/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Sygn. akt IV P-upr 34/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Krośnie sprawy z powództwa B. N. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) na rzecz powódki B. N. kwoty: 1). 5900 z
Czytaj więcej»