Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
281

I C 110/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 110/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa H. Ś. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. Ś. kwotę 6.240 zł (sześć tysięcy dwieści
Czytaj więcej»

I C 134/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 134/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka (...) akcyjna spółka jawna z siedzibą w W. przeciwko K. M. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego K. M. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczo
Czytaj więcej»

I C 113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 8.000 zł I. Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 8.000 zł (osiem tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 145/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w S. na rzecz powódki A. Z. , PESEL (...) , kwotę 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćse
Czytaj więcej»

I C 146/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 146/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. Sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. sprawy z powództwa M. Z. i J. Z. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwot 10 000 zł i 15 100 zł I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki M. Z. kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

I C 293/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-09-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 293/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant : Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko H. S. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2 417,00 zł. (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 305/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 305/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko J. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. C. , PESEL (...) , kwotę 5.093,16 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 16/100) na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z
Czytaj więcej»

I C 317/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 317/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) .U. S.A. w W. o zapłatę kwoty 10 000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) .U. SA w W. na rzecz powoda M. B. kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 319/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Sygn. akt: I C 319/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo. II zasądza od powódki M. M. (1) na rzecz strony poz
Czytaj więcej»

I C 329/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2018-09-26

trafność 100%

Sygn. akt: I C 329/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. C. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»