Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
447

I C 26/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2020-06-05

Data publikacji: 2020-09-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 26/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Martyn Bartnik Protokolant: Renata Głód po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 r. sprawy z powództwa K. W. (1) przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. W. (1) kwotę 3.000 zł (trzy tysiące złotych) z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 55/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-06-07

Data publikacji: 2019-09-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 55/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2019 r. sprawy z powództwa M. K. (1) i M. K. (2) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwot po 30.000 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. (1) kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 82/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2020-07-17

Data publikacji: 2020-10-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 82/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: sekretarz sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. G. przeciwko C. S. z siedzibą w P. (Czechy) o zapłatę kwoty 33.180 zł I zasądza od pozwanego C. S. z siedzibą w P. (Czechy) na rzecz powoda S. G. kwotę 16 600 zł (szesnaście tysięcy sześ
Czytaj więcej»

I C 110/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 110/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa H. Ś. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. Ś. kwotę 6.240 zł (sześć tysięcy dwieści
Czytaj więcej»

I C 113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 8.000 zł I. Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 8.000 zł (osiem tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 134/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 134/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka (...) akcyjna spółka jawna z siedzibą w W. przeciwko K. M. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego K. M. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczo
Czytaj więcej»

I C 145/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w S. na rzecz powódki A. Z. , PESEL (...) , kwotę 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćse
Czytaj więcej»

I C 146/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 146/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. Sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. sprawy z powództwa M. Z. i J. Z. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwot 10 000 zł i 15 100 zł I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki M. Z. kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

I C 194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 194/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: Marcin Żywiec po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko B. G. (1) o zachowek I zasądza od pozwanego B. G. (1) na rzecz powoda M. G. (1) kwotę 19.625 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

IV P 242/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-01-10

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Sygn. akt IV P 242/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Ławnicy: E. J. A. S. Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. w Krośnie sprawy z powództwa T. U. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) o przywrócenie do pracy I przywraca powoda T. U. do pracy u pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzial
Czytaj więcej»