Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
386

I C 627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Sygn. akt: I C 627/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda T. G. , PESEL (...) , kwotę 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) z ust
Czytaj więcej»

I C 635/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-02-27

Data publikacji: 2018-05-25

trafność 100%

Sygn. akt: I C 635/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 50.000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda A. D. kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotyc
Czytaj więcej»

I C 658/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 658/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: Karina Dębiec po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. sprawy z powództwa B. B. przeciwko Polskiemu (...) w W. o zapłatę kwoty 40.000 zł I zasądza od strony pozwanej Polskiego (...) w W. na rzecz powoda B. B. kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 684/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 684/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 68 000 zł I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki Z. W. kwotę 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od dn
Czytaj więcej»

I C 715/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 715/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 14.026 zł I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. S. (1) kwoty: 1 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złot
Czytaj więcej»

I C 748/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 748/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tamara Piechnik Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Łopatkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 r. sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 3.000,00 zł I oddala powództwo II zasądza od powoda M. S. na rzecz pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»

I C 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-06-13

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 763/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant : Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) w W. na rzecz powódki S. S. PESEL (...) kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną
Czytaj więcej»

I C 771/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 771/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) w W. o zapłatę kwoty 14.933,05 zł I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 14933,05 zł (czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 05/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 808/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 808/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. W. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo. II odstępuje od obciążania małoletniej powódki L. W. kosztami procesu poniesionymi przez
Czytaj więcej»

I C 825/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 825/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko G. P. o zapłatę kwoty 462,65 zł o d d a l a p o w ó d z t w o . Sygn. akt I C 825/15 (upr.) UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 listopada 2015 r. Strona pow
Czytaj więcej»