Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
410

II K 875/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-11-22

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II K 875/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 22 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Wojtowicz Protokolant: Edyta Sieniawska po rozpoznaniu w dniach 29 października 2018 r. i 22 listopada 2018r. sprawy karnej R. L. s. W. i K. z domu N. , ur. (...) w K. , zam. K. , ul. (...) oskarżonego o to, że: w dniu 24 maja 2018r. w K. przy ul. (...) woj. (...) znęcał się nad psem rasy mieszaniec, w ten sposób, że umyślnie kopną
Czytaj więcej»

III RC 112/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 112/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017r. Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Leja-Syniec Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Zajdel po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko K. P. oraz małoletniemu J. P. (1) reprezentowanemu przez matkę J. P. (2) o obniżenie alimentów I.z a s ą d z a od pozwanego M. P. (1) na rze
Czytaj więcej»

III RC 227/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Sygn. akt III RC 227/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Kozub Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Chodorowska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2017 r. w Krośnie sprawy z powództwa D. L. (1) przeciwko J. L. o alimenty I. z a s ą d z a od pozwanego J. L. na rzecz powódki D. L. (1) raty alimentacyjne w kwocie po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ złotych miesięcznie , płatne z gó
Czytaj więcej»

III RC 240/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-05-11

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 240/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Kozub Protokolant:sekr. sądowy Monika Mojak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2018r. sprawy z powództwa Z. L. przeciwko B. L. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego I o d d a l a powództwo, II u s t a l a opłatę od pozwu na kwotę 150 /sto pięćdziesiąt/ zł w całości uiszczoną przez powoda, III z n o s i wzaj
Czytaj więcej»

III RC 311/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2020-01-16

Data publikacji: 2020-09-01

trafność 100%

Sygn. akt III RC 311/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Leja-Syniec Protokolant: Anna Nizianty po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2020 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej powódki P. B. reprezentowanej przez jej ojca K. B. (1) przeciwko E. B. o alimenty I z a s ą d z a od pozwanej E. B. na rzecz małoletniej P. B. raty alimentacyjne w kwocie po 400
Czytaj więcej»

III RC 316/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-09-04

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 316/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny wobec pozwanego B. S. Dnia 4 września 2017r. Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kozub Protokolant: sekr. sądowy Monika Mojak po rozpoznaniu w dniu 4 września 2017r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko G. S. i B. S. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego i obniżenie alimentów I u s t a l a, iż obowiązek alimentacyjny powoda Z. S
Czytaj więcej»

IV P 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt IV P 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Krośnie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) w J. o zapłatę I oddala powództwo II stwierdza, że strony ponoszą koszty procesu w dotychczasowym zakresie. Sygn. akt IV P 1/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 3 marca 2016 roku Powód J. B. w p
Czytaj więcej»

IV P 6/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Sygn. akt IV P-upr 6/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Ławnicy: Maria Adamska Adam Kociuba Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Krośnie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powódki A. P. na rzecz pozwanego (...) Spółka z ogranic
Czytaj więcej»

IV P 11/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2018-01-19

trafność 100%

Sygn. akt IV P 11/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Krośnie sprawy z powództwa B. K. przeciwko Gminie (...) o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powódki B. K. na rzecz pozwanego Gmina (...) kwotę 2700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) – tytułem zwrotu kosztów procesu. S
Czytaj więcej»

IV P 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt IV P 22/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział (...) i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Krośnie sprawy z powództwa W. M. przeciwko (...) Urząd (...) w (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Urząd (...) w (...) na rzecz powoda W. M. kwotę 15 645 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych) z ust
Czytaj więcej»