Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
445

I C 1038/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1038/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. w Krośnie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę kwoty 3.542,40 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w Ś. kwotę 2.114,00 zł (dwa tysiące sto czternaści
Czytaj więcej»

I C 1053/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1053/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. Sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. sprawy z powództwa K. N. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 12 080 zł I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda K. N. kwotę 12 080 zł (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie pła
Czytaj więcej»

I C 1074/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1074/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. B. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda Ł. B. (1) kwoty: 1 14.500 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 1076/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-03-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1076/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Wróbel po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko Towarzystwu (...) '' S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami postępowania obciąża powoda M. B. (1) , III nakazuje Kasie Sądu Rejonowego w Krośnie ściągnąć od powod
Czytaj więcej»

I C 1102/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. sprawy z powództwa B. Z. przeciwko R. S. (1) o zapłatę kwoty 4.428 zł I zasądza od pozwanego R. S. (1) na rzecz powódki B. Z. kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od dnia 21 marca 2014 do
Czytaj więcej»

I C 1131/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1131/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: sekr. sądowy Ilona Prajsnar po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy z powództwa (...) S.A. przeciwko T. K. o zapłatę kwoty 2.614 zł I zasądza od pozwanego T. K. na rzecz strony powodowej (...) SA w L. kwotę 2 613,36 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzynaście złotych i 36/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 1156/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1156/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant: Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa P. N. przeciwko T. (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej T. (...) w W. na rzecz powoda P. N. , PESEL (...) , kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 1149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1149/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa C. C. (1) przeciwko A. K. (1) i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Powiatowego Policji w B. o zapłatę I oddala powództwo w stosunku do pozwanej A. K. (1) ; II zasądza
Czytaj więcej»

I C 1166/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1166/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Kukla Protokolant: Sek. sądowy Anna Guzik po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 5.500 zł I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda K. G. kwotę 5500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 1166/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2020-09-29

Data publikacji: 2020-11-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1166/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: Aneta Rodak po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) S.A. o zapłatę kwoty 5.000 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powoda A. M. kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odset
Czytaj więcej»