Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
447

I C 1547/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-03-01

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1547/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Martyn Bartnik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Frydrych po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2019 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko J. L. roszczenia o zachowek I zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powoda K. L. kwotę 40.623.50 zł (czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote pięćdzie
Czytaj więcej»

I C 1722/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1722/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Fiejdasz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 21.515,44 zł I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda J. G. kwotę 21 515,44 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset p
Czytaj więcej»

II K 453/20

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2021-02-11

Data publikacji: 2021-09-10

trafność 100%

Sygn. akt II K 453/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny , w składzie: Przewodniczący: Sędzia Paweł Gonet Protokolant: Anna Żychowska w obecności oskarżyciela Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Przemyślu --- po rozpoznaniu w dniu 20.11.2020 r., 29.01.2021 r. sprawy karnej: W. S. (1) - s. J. i Z. z d. L. , urodz. (...) w K. , zam. P. (...) oskarżonego o to, że: w okresie od 14 do 17 sierpnia 2017 r. w K. , woj. (...) , dz
Czytaj więcej»

II K 468/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2019-02-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 468/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2018r. Sąd Rejonowy w Krośnie, II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Monika Kordyś Protokolant Dagmara Maślanka po rozpoznaniu w dniach: 03.07.2018r. i 25.07.2018r., 12.09.2018r., sprawy karnej R. B. ( B. ) , c. E. i M. z d. P. , ur. (...) w K. O. , zam. R. , ul. (...) , oskarżonej o to, że: I. w dniu 5 marca 2009 r. w I. , woj. (...) , działając zamiarem bezpośrednim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
Czytaj więcej»

I C 113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Sekuła Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Delimata po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 8.000 zł I. Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 8.000 zł (osiem tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

II K 547/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-08-23

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 547/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Krośnie, II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Monika Kordyś Protokolant Dagmara Maślanka po rozpoznaniu w dniu 23.08.2016r., sprawy karnej W. M. , s. S. i A. z d. C. , ur. (...) w K. , zam. (...) , oskarżonego o to, że: w dniu 14 maja 2016r. w miejscowości (...) woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (0,89 mg/l, 0,86 mg/l i 0,85 mg/l) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym m-k
Czytaj więcej»

II K 1103/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-04-04

Data publikacji: 2020-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 1103/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 04 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Wojtowicz Protokolant: Edyta Sieniawska po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019r. i 11 marca 2019r. i 04 kwietnia 2019 r. sprawy karnej 1. M. M. (1) s. J. i S. z domu C. ur. (...) w N. , zam. (...) oskarżonego o to, że: w dniu 8 września 2018 roku w K. woj. (...) , działając wspólnie i w porozumieniu z A. S. (1) i z trzecim mężczyzną o
Czytaj więcej»

IV P 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Sygn. akt IV P-upr 26/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast Protokolant: Dorota Korzec po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Krośnie sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w (...) o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powoda R. R. na rzecz pozwanego (...) Spółka Akcyjna w (...) kwotę 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) – ty
Czytaj więcej»

I C 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-06-13

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 763/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Gałuszka Protokolant : Monika Bożek po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) w W. na rzecz powódki S. S. PESEL (...) kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną
Czytaj więcej»

II K 513/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 513/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Wojtowicz Protokolant: sekr. sądowy Marzena Szarafin-Mercik przy udziale Prokuratora Pawła Marcinkowskiego po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 r. sprawy karnej P. M. (1) – s. S. i I. z d. D. , ur. (...) w S. , zam. K. , ul. (...) oskarżonego o to, że: w dniu 13 maja 2016 r. w K. woj. (...) na ul. (...) znajdując się w stanie ni
Czytaj więcej»